donderdag 2 juni 2022

Nieuwsbrief JUNI

 

Franciscus-nieuws:

De laatste maand

In deze laatste maand staat er nog heel wat te gebeuren. Uitstappen, rapporten, klassenraden, oudercontacten, proclamatie L6, sleep-over voor K3, …We ronden het schooljaar samen af in schoonheid.


Ons schoolfeest was een groot succes!

Wij willen iedereen bedanken voor zijn aanwezigheid. Maar ook een welgemeende ‘DANK U’ aan alle helpende ouders! Voor al het mooie en vooral lekkere gebak! We hebben genoten van alle vrolijke gezichten. Wij zijn blij dat feesten op school terug mag!

Opbrengst schoolfeest:

De opbrengst van het schoolfeest zetten we in voor materialen rond techniek voor heel de basisschool.


Ouderbetrokkenheid

Omdat we het heel belangrijk vinden om ‘samen school’ te maken hebben we een bevraging opgesteld. Binnenkort kunnen jullie een google form vinden in jullie mailbox. Dit is een hele eenvoudige manier om jullie te bevragen over de werking van de school. Wij hopen dat jullie hier even tijd voor willen maken zodat wij aan de slag kunnen met de informatie. Wij kunnen groeien van jullie feedback.

 

 

Proclamatie – eindfeest L6 en K3

We willen een mooi feest geven aan onze kleuters van K3 die de grote sprong maken naar het eerste leerjaar. Dit is een grote stap in de ontwikkeling van ieder kind. Deze stap willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Onze kleuters kunnen genieten van een sleep-over en een feest!

Ook onze leerlingen van het zesde leerjaar die vertrekken naar het secundair onderwijs willen wij uitzwaaien met de nodige toeters en bellen.  Deze kinderen sluiten ten slotte een mooi hoofdstuk in de lagere school af. Meer info over de praktische gang van zaken lezen jullie op de uitnodiging die over een weekje volgt. Onze leerlingen die vanuit het vijfde leerjaar vertrekken naar een B jaar geven we ook een fijn afscheid.

 


Verloop einde schooljaar

 

 • De laatste schoolrekening kunnen jullie verwachten op woensdag 22 juni. Overige kosten gemaakt tussen 20 en 30 juni zullen op het extra factuur staan van juli 2022.
 • Alle leerlingen zullen de laatste schooldag vernemen naar welke klas ze groeien. Op onze blog zullen jullie de klaslijsten kunnen raadplegen. We kiezen er bewust voor om dit eind juni mee te delen.
 • Laatste schooldag donderdag 30 juni 2022 eindigt om 12.05u. In de namiddag is er geen opvang.

 

 

zaterdag 30 april 2022

donderdag 31 maart 2022

Nieuwsbrief APRIL

 

Franciscus-nieuws:

Ouderbetrokkenheid

Eindelijk kunnen we terug ouderbetrokkenheid in onze focus zetten. Na de paasvakantie starten we met onze speel-je-mee in de kleuterschool. Elke ouder krijgt de kans om eens mee te komen spelen in de klas van zijn kleuter. Jullie kunnen zo kennismaken met onze werking in de kleuterschool.


 

Feest op school

Op 21 mei 2022 is het schoolfeest! Noteer deze dag zeker in jullie agenda.

Het thema van dit feest is verbondenheid…wij zij zo blij iedereen te kunnen uitnodigen op ons FEEST!

Op deze dag geven wij het startschot van een hele week feest op school!

 

 

Klusdag

Op de planning stond een rommelmarkt maar door corona hebben we moeten kiezen om deze markt te wisselen voor een klusdag. Ook belangrijk dat er elk jaar geklust wordt op onze school. Als we willen dat onze school er goed uit ziet en veilig is voor onze kinderen moeten we de handen uit de mouwen steken.

 

 

Verkeersveiligheid

Onze fluo actie loopt nog tot einde aan de paasvakantie. De fluo hest blijft vanaf de paasvakantie terug op school.

Wat heeft iedereen dit weer fantastisch gedaan! Op vrijdag 1 april mag iedereen  fluo accessoires aantrekken.

Neem zeker een kijkje op onze BLOG voor de leuke foto’s .

 

  

Vastenmaand

Een periode van inkeer, een tijd waar gelovigen in vasten. Op weg naar het paasfeest of op weg naar het Suikerfeest. Wij wensen iedereen een gezegende tijd.

Kinderen hoeven niet deel te nemen aan deze vasten. We gaan wel in dialoog met elkaar en gaan op zoek naar verbondenheid.

Als er kinderen van het vijfde of het zesde toch deelnemen aan de vasten dan vragen wij een schriftelijke toestemming van de ouders. Indien het mogelijk is kunnen deze leerlingen tijdens de middag naar huis gaan.

 

 

Fiscaal attesten

De fiscaal attesten worden na de paasvakantie meegegeven als de schoolrekening betaald werd.


 

Oekraïense kinderen op onze school

De Oekraïnecrisis blijft volop woeden en is nu voelbaar binnen ons onderwijs. We zullen als school ook enkele kinderen opvangen in onze klassen. We zullen samen een veilige plek scheppen voor deze nieuwe kinderen.

 

Wij wensen iedereen een zeer fijne paasvakantie! Geniet van de lente, familie en vrienden.donderdag 24 februari 2022

Nieuwsbrief MAART

 Franciscus-nieuws:

Corona

De mondmaskers voor onze leerlingen zijn niet meer verplicht. We blijven voldoende ventileren en de nodige handhygiëne toepassen. 

Na de krokusvakantie mogen de ouders van onze kleuters uit K1 en K2 de kinderen weer afhalen in de klas. Het brengen van de kleuters behouden we zoals het nu is, omdat we merken dat de kleuters  zelfstandiger zijn als ze dit alleen doen.  Jullie mogen zonder mondmasker terug tot aan de witte deur in de voortuin komen.

 


Welkom terug

We verwelkomen juf Gitte V. terug op onze school. Ze start als zorgleerkracht in het zesde leerjaar.

Juf Kathleen G. zal na de krokusvakantie terug meer dagen voor de klas staan in L2. Juf Ran zal een zorgfunctie opnemen binnen de school.

 

 

Project KRIEBELDIERTJES

Gedurende 4 weken zal ons speellabo een groot Kriebeldiertjes-LABO worden. Tijdens dit project willen we de kinderen van het eerste tot en met het derde leerjaar de kans geven om zelfstandig alles te ontdekken over de wereld van de insecten. Volg deze ervaringen zeker op onze blog. www.franciscusschool.be

 

Klusdag

Op zaterdag 26 april 2022 organiseren we onze tweede klusdag.

Zijn er ouders die graag komen helpen op deze zaterdag of zijn er ouders die eens naar het containerpark willen rijden voor de school dan mag je dit laten weten.

Mail naar: directeur@franciscusschool.be

 

 
dinsdag 1 februari 2022

Nieuwsbrief FEBRUARI

 

Franciscus-nieuws:

Corona

Wat een tijden…afgelopen week hadden we nog nooit zoveel afwezige kinderen en leerkrachten. Maar samen en door veel extra inspanningen kunnen wij onze onderwijskwaliteit blijven garanderen. De huidige coronamaatregelen nog eens op een rijtje:

 • Kinderen die positief getest zijn op corona, blijven nog steeds 7 dagen thuis – altijd de school verwittigen als je kind afwezig is.
 • Kinderen die gezond thuiszitten, omdat er iemand in hun gezin positief getest is, mogen naar school komen.
 • CLB’s staan niet meer langer in voor contactopsporing.

Men verwacht de komende twee weken nog een stijging van de coronacijfers en laat ons hopen dat we daarna naar een zo normaal mogelijke schoolomgeving kunnen gaan.


Meld broer(s) en zus(sen) aan tijdens voorrangsperiode

Wil je je kind inschrijven voor het schooljaar 2022-2023?

Zijn er broer(s) en zus(sen) in onze school?

Dan krijg je voorrang bij de inschrijving.

Wat moet je doen?

 1.  Meld je kind aan op http://meldjeaan.antwerpen.be                                                     Doe dit tussen 25/01/2022 (vanaf 9.30u) en 10/02/2022 (tot 17uur).
 2. Je krijgt het resultaat rond 21 februari 2022 in een mail. Je leest of je je kind in onze school kan inschrijven.
 3. Vraag hulp indien nodig.
Kinderen van de derde kleuterklas hebben automatisch een plaats in ons eerste leerjaar. Blijft uw kind in onze school? Dan hoeft u niets te doen. De inschrijving gebeurt automatisch.

 

WEBSITE

Neem een kijkje op onze vernieuwde schoolwebsite:  https://franciscusschool.be/

Op de website kan je steeds de meest recente versie van het schoolreglement vinden en een rechtstreekse link naar onze blog. Op onze blog en facebookpagina kunnen jullie het leven van in onze school volgen.

https://www.facebook.com/Franciscusschoolborgerhout

 

 

Carnaval

Op 23 februari vieren wij met heel de school Carnaval. De kleuters genieten van een muzisch moment in de zaal. Er zal die dag een beker uitgereikt worden voor de best verklede klas!

 

zondag 9 januari 2022

Nieuwsbrief JANUARI

 Wij wensen iedereen een 2022 met veel geluksmomenten, een goede gezondheid en veel liefde!

Franciscus-nieuws:

CORONA maatregelen in januari:

Zoals verwacht blijven de regels gelden na de kerstvakantie. Als school gaan wij op een milde manier om met de mondmaskerplicht. We zullen samen moeten volhouden!

 • Mondmaskerplicht blijft vanaf het eerste leerjaar
 • We starten het zwemmen terug op met enkele aanpassingen
 • Goede ventilatie, handhygiëne, afstandsregel,…

 

 

Meld broer(s) en zus(sen) aan tijdens voorrangsperiode

Wil je je kind inschrijven voor het schooljaar 2022-2023?

Zijn er broer(s) en zus(sen) in onze school?

Dan krijg je voorrang bij de inschrijving.

Wat moet je doen?

 • Meld je kind aan op http://meldjeaan.antwerpen.be  
 • Doe dit tussen 25/01/2022 (vanaf 9.30u) en 10/02/2022 (tot 17uur).
 • Je krijgt het resultaat rond 21 februari 2022 in een mail. Je leest of je je kind in onze school kan inschrijven.
 • Vraag hulp indien nodig.

Kinderen van de derde kleuterklas hebben automatisch een plaats in ons eerste leerjaar. Blijft uw kind in onze school? Dan hoeft u niets te doen. De inschrijving gebeurt automatisch.

 

Winter rapport

Rapport twee komt op 25 januari met jullie kinderen mee naar huis. Bekijk samen met jullie kinderen de ontwikkeling en de groei die jullie mooi in beeld krijgen op het rapport. Enkele ouders zullen uitgenodigd worden op een  selectief oudercontact. Zijn er vragen of bezorgdheden dan kunnen jullie altijd een gesprek aanvragen bij de klasleerkracht. De gesprekken moeten voorlopig allemaal online doorgaan.

Bij het volgende rapport verwachten wij terug iedereen op oudercontact.

 • Lente rapport  dinsdag 29 maart 2022 + oudercontact
 • Zomer rapport dinsdag 28 juni 2022 + oudercontact
 • Maandag 27 juni 2022 is het proclamatie voor L6


Onderweg naar het secundaire

Volgend trimester zetten we bij onze oudste klassen in op leren leren

We willen onze kinderen begeleiden met een goede leerhouding en laten groeien in zelfstandig denken.

Onze leerkrachten van het vijfde en zesde leerjaar zullen vanaf het tweede trimester extra inzetten op planning.

We verzamelen betrouwbare gegevens over wat onze kinderen kunnen, kennen en wie ze zijn.

Er zullen in de loop van deze periode toetsen afgenomen worden. Er is geen examenperiode, wij kiezen voor permanente evaluatie.

Leerlingen van L6 maken in deze periode kennis met de verschillende studierichtingen in de eerste graad. Vertrekkende vanuit ieders talent, interesse en capaciteit gaan we samen op zoek naar de beste studiekeuze. 

woensdag 1 december 2021

Nieuwsbrief DECEMBER

Franciscus-nieuws:

CORONA maatregelen:

 • We kochten voor elke klas een CO2 meter. We kunnen nu gericht gaan ventileren. Vermits het buiten koud is, trekken de kinderen best warme kleren aan. Voor de lagere school mag je de kinderen een dikke trui meegeven voor in de klas, dat hoeft geen uniform te zijn.
 • Mondmasker voor alle ouders, leerkrachten en leerlingen van L5 en L6.
 • Geen meerdaagse uitstappen, we hebben met pijn in het hart de sportklassen moeten annuleren.
 • Vanaf 3 positief geteste leerlingen binnen 1 leerjaar, kan de CLB arts beslissen om dit leerjaar te sluiten. Wij verkiezen om klasdoorbrekend te blijven werken per leerjaar. Zo kunnen de leerlingen blijven ontwikkelen op alle vlakken en kunnen wij hen het beste ondersteunen.
 • De kinderen worden terug allemaal aan de poort afgezet.
 • Bij het afhalen proberen wij ook volwassenen zo veel mogelijk buiten de school te houden.

 


SPORTKLASSEN

Wij hebben onze sportklassen moeten annuleren voor het 5de en 6de leerjaar. We bekijken of we een alternatief kunnen aanbieden later op het schooljaar. Het voorschot dat de ouders reeds betaalden zal volgende week terug betaald worden.

 


ADVENT

De eerste zondag van de advent is reeds daar. De periode voorafgaand aan Kerstmis is een magische tijd. We willen deze tijd in sfeer en gezelligheid doorbrengen. Sommige mensen hebben daar niet de kans toe en dit willen wij bespreekbaar maken met onze kinderen. We gaan in deze adventstijd licht en warmte brengen naar de mensen. Door te gaan zingen aan het raam van een rusthuis, kaartjes te sturen naar de buren, geschenkjes te knutselen voor eenzame mensen, iets lekkers te maken,…

Met kleine dingen te geven proberen we anderen blij te maken.

 


Nabewaking en Studie

Wij voorzien op school alle dagen nabewaking tot 18u. (0,80 cent per half uur)

Maak enkel gebruik van deze opvang indien u dit echt nodig heeft.

De leerlingen van de lagere school krijgen de kans om in de studie in stilte hun huiswerk te maken.

Er worden door de school geen bijlessen gegeven. Mogen wij jullie als ouder vragen om dagelijks het huiswerk te bekijken. Betrokkenheid van de ouders stimuleert ook het groeiproces van de kinderen.

Wie hier dagelijks aandacht aan besteedt zal betere resultaten behalen voor school.

 


Mogen wij alle ouders die dagelijks op tijd komen hartelijk bedanken!